Debatt i GD

Debatt
Astma- och KOL-sjuksköterskan är viktig för astmapatientens livskvalitet!

Nästan var tionde svensk – 800 000 personer – lider av astma. Allt för många av dem har fortfarande inte sin astma under kontroll. Den svenska astmavården är bristfällig.

Astma kan numera behandlas så effektivt att du kan leva ett vanligt liv och vara symtomfri. Du kan sova bra, utöva idrott eller gå på promenad. Allt utan drabbas av andnöd eller känslan av att kvävas om du har rätt behandling och kontroll på din astma. Forskning går framåt!

Var tredje person med astma fortfarande okontrollerad astma. De plågas av ständig hosta på nätterna, regelbundna astmaanfall där luftrören dras ihop sig och de måste anpassa sina liv för att undvika allt för stor ansträngning. Att leva med astma är som att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.

Det finns hjälp att få. Och därför behöver astmavården förbättras:
– Följ regelbundet upp astmapatienter med till exempel spirometri hos astma- och KOL-sjuksköterskan
– I dag saknas certifierade vårdcentraler i vår region något vi önskar att det prioriteras inom kort. Målet är minst tre certifierade astma-, allergi-, och KOL vårdcentraler i Region Gävleborg.
– Se till att alla med astma har en skriftlig personlig behandlingsplan.
– Anställ allergikonsulenter som bland annat kan hjälpa till med att säkerställa miljön och specialkost i förskola och skola för barn med svår astma eller allergi. Utvärderingar visar att de sparar in sin egen lön genom att minska akutbesöken för barnen. Tyvärr finns inte det heller i vår region.
– Arrangera Astmaskola, så patienten tar sin medicin rätt och får stöd runt sin diagnos.
– I Luftvägsregistret, kvalitetsregistret för astma, kan ni som är ansvariga för vården se hur vi ligger till i vår region. Det är en bra utgångspunkt för arbetet med att förbättra astmavården och på så sätt underlätta andningen för de ca 28 776 personer i vårt län med astma.

Vi är mycket tacksamma att Region Gävleborg satsar på att utbilda vuxenallergologer en mycket viktig pusselbit i vården som generar bättre vård för personer med svår astma och allergisjukdom.

Men en stor del av befolkningen får sin astmavård på vårdcentralerna och då är det oerhört viktigt att astma- och KOL-sjuksköterskorna får arbeta sin tid som rekommenderas av Socialstyrelsen för att hinna med att ge en bra vård för denna stora patientgrupp. Det behövs återkommande undersökningar, uppföljning och återbesök. Om personer med astma inte har rätt behandling riskerar den att få KOL så ta hand om patienten innan den hamnar i försämrat läge och då blir en ännu dyrare patient samt ett ökat lidande personen drabbas av.

Vi som patientförening samarbetar gärna med vården, arbetar med påverkansarbete för bättre allergivård och ger information vilken vård våra medlemmar behöver. Hoppas att Region Gävleborg klubbar igenom den motion som Jan Lahenkorva, andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna nyligen har skickat, som också hänvisar till vikten av tid för astmapatienten, certifierade vårdcentraler och en bra organiserad astma- och allergi-vård så att de nationella mål och riktlinjer nås.

Åse Jonsson
ordförande

Anette Torvidsson Eriksson
ombudsman

Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland

Till toppen av sidan