Välkommen till
Astma och Allergiföreningen
Region Mellannorrland

Regionförening för dig som bor i
Gävleborg, Jämtland Härjedalen & Västernorrland

Om oss

Vår målbild

Föreningen Region Mellannorrland har som mål att arbeta för att våra medlemmar har tillgång till en bra astma- och allergivård i vår region. Att samhället vi lever och bor i är tillgängligt och har en bra grundkunskap om allergisjukdom vilket ger ett inkluderande samhälle.

Kunskap & Information

Föreningen kan bistå med kunskap och information samt vara en viktig samarbetspartner för dig/er: privatperson, företag, skola eller vården. Du kan även boka oss att föreläsa, kontakta isf. vår ombudsman.

Vi finns för dig!

Föreningen ger stöd till våra medlemmar och lokala föreningar.
Föreningen arrangerar aktiviteter, läger, utbildningar och föreläsningar men arbetar främst med påverkansarbete för bättre vård i vår region.

Tillsammans!
Ett ord vi gillar i vår förening.

Medlem, lokalförening, regionförening & förbund.
Tillsammans når vi våra gemensamma mål!