Påverkansarbete för bättre vård

Vår förenings viktigaste uppgift är påverkansarbete för bättre astma- och allergivård i vår region, där region Gävleborg, region Jämtland Härjedalen och region Västernorrland ingår.

Våra medlemmar behöver få tillgång till en kunskap- och forsknings- uppdaterad allergivård enligt riktlinjerna från Socialstyrelsen.

Foldern ”Du behövs”

Året 2017 fick föreningen beviljade projektmedel från Socialstyrelsen och under projektet skapades foldern ”Du behövs”. Den innehåller vilken vård personer med astma och allergisjukdom är i behov av samt förslag på utbildningar. Sverige behöver fler utbildade inom allergi pga. att det är landets stora folksjukdom och många allergologer går snart i pension. Deras kunskap är oerhört viktig och grunden till en bra allergivård.

Vi behöver vårdteam med allergolog, astma- och allergisjuksköterska, fysioterapeut och dietist samt tillgång till dermatolog, kurator och allergikonsulent. Jobbar du inom vården eller är intresserad av att utbilda dig inom astma och allergi, kontakta vår ombudsman genom mejl regionmellannorrland@gmail.com för att få en folder hemskickad. Den är lika aktuell idag som 2017.

Personliga möten med vården

Vi arbetar i positivt samarbete för att nå våra mål. Genom att lära ut, informera varför och sprida vår kunskap genom personliga möten med politiker och vårdchefer har vi nått resultat och framgång ex. att region Gävleborg nu utbildar tre nya allergologer. En motion för ett jordnöt- och nötfritt landsting har vi också lyckats få igenom.

Under 2021 påbörjades en satsning på att även region Västernorrland och region Jämtland Härjedalen ska anställa eller utbilda allergologer för vuxna. Våra möten fortsätter under 2022.

Målbild

Att varje landstingsregion i vår region ska ha tillgång till:
1-5 Allergologer för vuxna
Vårdteam som arbetar med interprofessionellt samarbete
Allergikonsulent
Tre certifierade astma, allergi och KOL mottagningar

En fortsatt bra allergivård för barn och ungdom med en säker övergång till vuxenvård

Kunskap, tid och utbildning

Allergivården behöver följa utvecklingen med ny forskning, använda nya utredningsmetoder och behandlingar, tid för patienterna samt uppdaterad utbildning. Satsa tid och medel på en bra astma och allergivård.

Svenskt Allergiprogram

Astma och Allergiförbundet kommer under 2022 att påverka för att ett svenskt allergiprogram ska tas fram. Vi stödjer deras satsning. I länken nedan kan du läsa Allergirapporten.

Medlemmarnas röst

I vårt arbete för en bättre vård är DU viktig! Vi arbetar för att du ska få en bra allergivård. Kontakta oss gärna med input vad du saknar, din vårdsituation idag eller ännu bättre vad du är nöjd med inom vården. Vi behöver få information från dig så vi kan göra din röst hörd. Självklart anonymt. Du når oss på regionmellannorrland@gmail.com. Vi hoppas att du är medlem och stödjer vårt arbete.

Gör din röst hörd

Då och då efterfrågar media personer som själva lever med astma och allergi i olika aktuella inslag, teman eller händelser. Vi och förbundet behöver dig i arbetet med att sprida kunskap och som berättar just din historia för att öka förståelse runt vårt arbete och för en mer inkluderande samhälle och jämlik vård. Vill du finnas med på vår lista som kontaktperson i mediafrågor, mejla oss regionmellannorrland@gmail.com skriv tydligt ditt ärende ”mediakontakt” och berätta kort vilken allergisjukdom du lever med osv. så återkommer vi om det blir aktuellt med efterfrågan från media, först med frågan till dig innan vi lämnar ut några kontaktuppgifter. Vi behöver verkliga människor som talar för vår sak först då kan förändring ske! Du är viktig för oss.

Fakta Astma och Allergi

  • 10 % av Sveriges vuxna befolkning har astma och 15 % allergi mot födoämnen
  • Inskrivna på barnmottagning har 40-50 % av barnen astma, allergi eller överkänslighet
  • 25 % av Sveriges befolkning har pollenallergi, 18 % mot pälsdjur och 20 % kontaktallergi
  • Forskning visar att livskvalitén är mycket låg för personer med svår allergi

Publicerad den: 1 februari 2022

Uppdaterad den: 13 juni 2022

Till toppen av sidan