Medlemsutskick

Du som medlem är viktig för oss.
Du behövs!

Nu kommer medlemsutskick från din regionföreningen i din postlåda

För att du som medlem ska få mer kännedom vad din regionförening, Astma och Allergiföreningen Region Mellannorrland arbetar med. Vi vill att du ska få en inblick och vara delaktig i vårt arbete. Vi välkomnar dig att delta på våra aktiviteter och skulle bli jätteglad om du vill bli aktiv i någon förening eller styrelse. Hör av dig iså fall. Men vi behöver dig, medlem som bara vill stötta vårt arbete också – genom att du är medlem – så alla är lika viktiga för oss.

Du får i medlemsutskicket möta oss, vår anställde ombudsman, Anette och styrelsen i Region Mellannorrland, ordförande är Åse Jonsson samt ta del av vårt arbete och aktiviteter.


Mer information kommer!

Läs medlemsutskicket och återkoppla gärna till oss: regionmellannorrland@gmail.com

Till toppen av sidan