Allergiombudsutbildning 1 nov 2022

En livsviktig dag för förskole- och skolpersonal!

Arrangör: Astma och Allergiföreningen region Mellannorrland

Målgrupp: Allergiombud i förskola/skola i Gävleborg, Jämtland och Västernorrlands län

Om Allergiombudsutbildning den 1 nov 2022

Barn och ungdom som lever med allergisjukdom har det svårt i livet på många sätt. Vi vill vara med och bidra till en förbättring av livskvaliteten för dessa barn och därför arrangerar vi årligen en utbildningsdag för förskole- och skolpersonal. Vi sprider kunskap om astma och allergi, i år var temat pälsdjursallergi och födoämnesallergi, två komplicerade allergier att leva med.  Vi förmedlar fakta men även att forskning visare att barnens livskvalitet är mycket nersatt pga. olika anledningar. Barn och ungdom med allergier drabbas av mobbning och utanförskap samt att vuxna ofta glömmer bort att inkludera barnen i planering av verksamheten. Det kan vara vid olika aktiviteter och förtäring.

Vi som förening träffar barnen och blir även kontaktade av föräldrar som vittnar om att deras barn inte inkluderas vid olika ”fika”, glasstunder eller extra tillställningar. Piggelin eller frukt är det som fortfarande delas ut till allergiska barn vid festligheter trots att idag finns det ett enormt utbud av ersättningsprodukter för allergiker. Vårt mål är att barn med allergi ska få känna sig sedd och ihågkommen men ej utpekad. Att de får vara en i mängden och känna trygghet. Vårt råd är att fråga föräldrarna vad som fungerar och planera i tid. Vi har också tagit fram en checklista som skickas ut till deltagarna med tips att tänka på när man planerar att göra något utanför skolans väggar.

Vikten av att göra en årlig Allergirond och att ha Allergiombud lyftes också. Marie-Louise Luther, ombudsman på förbundet föreläste i ämnet och svarade på deltagarnas frågor om anpassning av lokaler. Barnen behöver få veta vilken vuxen person de kan vända sig till gällande sin allergi på skolan det skapar tillit och trygghet för dem då behövs Allergiombuden. Det är viktigt att man har en bra och säker skolmiljö så barnen inte blir sjuka eller får allergiska symtom när man vistas så många timmar på dygnet på sin förskola/skola därför är Allergironden viktig att göra. Vi utser också årligen Årets Allergiombud för att lyfta personer som engagerar sig och förbättrar på sin arbetsplats genom att utföra Allergironden.

Hans Grönlund, forskare föreläste om pälsdjursallergi och Marina Jonsson, allergisamordnare Region Stockholm om födoämnesallergier samt att Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman förelöste bl.a. om matallergi bl.a. om jordnöt och nötallergi samt korsreaktioner. Anafylaxi lyftes också, vad gör man när det värsta händer? och vad bör man undvika om ett barn får en allergisk chock? Livsviktig kunskap att ha för att rädda liv.

Hela 81 st. personer deltog under årets utbildningsdag – det innebär att många barns förskolor och skolor tagit del av syftet för en säkrare och mer inkluderande skoltid för barn med allergisjukdom. Vi hoppas att det kommer att innebära förbättringar för många barn och ungdomar på deras förskola eller skola.

Nästa år arrangerar vi åter igen Allergiombudsutbildning, hoppas vi ses även då!
Stort tack till alla föreläsare och deltagare  – ni är med och ökar livskvalitet för barn med allergisjukdom.

Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman
Astma och Allergiföreningen region mellannorrland

Sanna Sepänaho, ordförande och Åse Jonsson, vice ordförande
Astma och Allergiföreningen region mellannorrland

 


                        


Publicerad den: 15 september 2022

Uppdaterad den: 15 november 2022

Till toppen av sidan